Jak optymalnie zbierać odpady drzewne w procesie produkcji.

Postępowanie z odpadami drzewnymi stanowi spore wyzwanie logistyczne. Niektóre odpady drzewne, zwłaszcza te zawierające drewno lite, pozbawione sinizny (np. połamane palety, zużyte szpule kablowe, czy też drewniane skrzynie i pojemniki transportowe), mogą przedstawiać relatywnie sporą wartość handlową. Ich nieregularny kształt oraz kubatura sprawia, że w stanie naturalnym cechują się one nikłą efektywnością w transporcie. Finalnie...Czytaj dalej

Odzysk i recykling

W potocznym rozumieniu odzysk oraz recykling bywają wykorzystywane zamiennie. Jest to daleko idące uproszczenie, ponieważ procesy te od strony definicji prawnych posiadają wyraźne rozróżnienie. Przepisy odpadowe definiują odzysk jako proces, którego celem jest wykorzystanie całości lub części odpadów – substancji, materiałów, energii w celu ich powtórnego wykorzystania. Są to działania, które nie zagrażają życiu i...Czytaj dalej

blank

Wiarygodny partner w gospodarce odpadowej.

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie obrotu odpadami definiują szereg wymogów, którym podlegają podmioty zajmujące się gospodarką odpadową. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż niemal każdy element procesu związanego z istnieniem odpadu, począwszy od jego powstania, a skończywszy na zagospodarowaniu (np. w formie odzysku) wymaga od jego uczestnika posiadania odpowiedniego zezwolenia. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia podlegają...Czytaj dalej

Scroll to top