ODBIÓR ODPADÓW DRZEWNYCH I OPAKOWANIOWYCH

W ramach systemu zbiórki odpadów drzewnych zapewniamy kompleksowy serwis przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie odbioru odpadów drzewnych i opakowaniowych. Zbieramy odpady drzewne, produkty uboczne powstające w działalności branży meblarskiej, stolarskiej oraz tartacznej. Odbieramy także kłopotliwe w zagospodarowaniu pozostałości po przerobie płyt HDF / MDF. Obsługujemy również przedsiębiorstwa z branży komunalnej, budowlanej oraz logistycznej odbierając od nich odpady drzewne, w tym opakowania drewniane.

Nasz system zbiórki obejmuje szeroki asortyment odpadów drzewnych i cechuje się indywidualnym podejściem do każdego z partnerów, którzy zdecydowali się nam zaufać powierzając obsługę odpadową.

Przykładowe kategorie odpadów które zbieramy:

ODBIERANE ODPADY

Odpady drzewne są niezwykle szeroką kategorią materiałów powstających w różnych procesach oraz miejscach. Ich kwalifikacja na potrzeby współpracy dokonywana jest przez naszych menedżerów systemu zbiórki, bezpośrednio na miejscu ich powstania (gromadzenia). Jest to też dobra okazja do wsparcia posiadaczy odpadów posiadaną wiedzą na temat optymalnych metod postępowania z odpadami oraz doboru sposobu magazynowania i zbiórki odpowiedniego do charakteru dostępnych materiałów. Celem naszego wsparcia jest zapewnienie, aby surowce zawarte w odpadach mogły zostać optymalnie wykorzystane, bez utraty lub nadmiernego pogorszenia ich właściwości.

We wszystkich przypadkach stosujemy wymóg zgodności odpadów z naszymi wymaganiami jakościowymi, które znajdziecie Państwo pod tym odnośnikiem. Kwalifikując odpady, kierujemy się poniższą systematyką:

Odpady z produkcji meblarskiej i przetwórstwa drewna za wyjątkiem HDF / MDF Kod odpadu: 03 01 05
Oznaczenie sortymentu: Odpady płyta wiórowa

 1. Odpady drewniane – zrębki, trociny, wióry.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm.
 2. Odpady drewniane – klocki, ścinki.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci nieregularnych ścinek.
 3. Odpady płyta wiórowa.
  Płyta wiórowa z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci nieregularnych ścinek.
 4. Odpady płyta wiórowa – rozdrobniona.
  Płyta wiórowa z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm.
 5. Odpady płyta wiórowa – zrębka.
  Płyta wiórowa z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm.
Odpady z produkcji meblarskiej
HDF / MDF

Kod odpadu: 03 01 05
Oznaczenie sortymentu: HDF / MDF

 1. Płyty HDF z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej (5 cm), nierozdrobnionej lub nieregularnych ścinek.
 2. Płyty HDF z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej (5 cm), nierozdrobnionej lub nieregularnych ścinek.
 3. Odpady innych płyt włóknistych z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej (5 cm), nierozdrobnionej lub nieregularnych ścinek.
Opakowania drewniane Kod odpadu: 15 01 03
Oznaczenie sortymentu: Opakowania drewniane

 1. Odpady opakowania drewniane.
  Palety, skrzynie, kosze, przekładki  i inne opakowania z drewna litego w postaci naturalnej
 2. Odpady opakowania – drewniane rozdrobnione.
  Palety, skrzynie, kosze, przekładki  i inne opakowania z drewna litego w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm
 3. Odpady opakowania – zrębka.
  Palety, skrzynie, kosze, przekładki  i inne opakowania z drewna litego w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm/
 4. Odpady opakowania -płyta wiórowa.
  Palety, skrzynie, kosze, przekładki i inne opakowania z płyty wiórowej w postaci naturalnej/
 5. Odpady opakowania -bębny drewniane.
  Bębny kablowe w postaci naturalnej oraz rozmontowanej.
Drzewne odpady z budownictwa Kod odpadu: 17 02 01
Oznaczenie sortymentu: Odpady - drewno budowlane

 1. Odpady z budownictwa.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa z remontów, rozbiórek i budów w postaci naturalnej.
 2. Odpady z budownictwa – rozdrobnione.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa z remontów, rozbiórek i budów w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm.
 3. Odpady z budownictwa – zrębka.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa z remontów, rozbiórek i budów w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm.
Drzewne odpady przetworzone Kod odpadu: 19 12 07
Oznaczenie sortymentu: Odpady przetworzone

 1. Odpady przetworzone drewno.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci naturalnej.
 2. Odpady przetworzone drewno – rozdrobnione.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm.
 3. Odpady przetworzone drewno – zrębki.
  Drewno lite, sklejka, płyta OSB wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci rozdrobnionej pon. 5 cm.
 4. Odpady przetworzone płyta wiórowa.
  Płyta wiórowa (zużyte meble) wysortowana z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci naturalnej.
 5. Odpady przetworzone płyta wiórowa – rozdrobnione.
  Płyta wiórowa (zużyte meble) wysortowana z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow.5 cm.
 6. Odpady przetworzone płyta wiórowa – zrębki.
  Płyta wiórowa (zużyte meble) wysortowana z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow.5 cm.
 7. Odpady przetworzone – zmieszane.
  Zmieszane odpady płyty wiórowej oraz drewna litego wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci naturalnej oraz rozdrobnionej.
Drzewne odpady komunalne

Kod odpadu: 20 01 38
Oznaczenie sortymentu: Odpady - drewno komunalne

 1. Odpady pochodzenia komunalnego zbierane selektywnie.
  Drewno lite oraz płyta meblowa zbierane selektywnie przez osoby fizyczne w postaci naturalnej i rozdrobnionej.

Kod odpadu: 20 03 07

 1. Odpady pochodzenia komunalnego.
  Drewno lite oraz płyta meblowa (zużyte meble) zbierane selektywnie przez operatorów komunalnych w postaci naturalnej.
 2. Odpady pochodzenia komunalnego – rozdrobnione.
  Drewno lite oraz płyta meblowa (zużyte meble) zbierane selektywnie przez operatorów komunalnych w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm.
 3. Odpady pochodzenia komunalnego – zrębki.
  Drewno lite oraz płyta meblowa (zużyte meble) zbierane selektywnie przez operatorów komunalnych w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA I MAGAZYNOWANIE

Odpady drzewne posiadają szereg cech, które wpływają na ich wartość technologiczną oraz handlową, a niejednokrotne decydują o możliwość efektywnego odzysku. Jednym z podstawowych elementów, na który kładziemy szczególny nacisk jest selektywna zbiórka oraz gromadzenie. Zapewniają one późniejsze przetworzenie odpadów w celu ich ponownego technologicznego użycia (recykling).

Nasz system zbiórki w ramach wsparcia posiadaczy odpadów zapewnia odpowiednie narzędzia umożliwiające selektywne gromadzenie odpadów przed ich przekazaniem do transportu. Zapewniamy m.in. różnego rodzaju pojemniki i kontenery umożliwiające bezpieczne gromadzenie odpadów. Całość niezbędnego wyposażenia definiujemy w oparciu o wizyty naszych menedżerów systemu zbiórki bezpośrednio w miejscu powstawania (gromadzenia) odpadów. Tą samą regułę stosujemy w ramach transportu, dokładając starań, aby odpady o różnych cechach nie były ze sobą łączone.

OPTYMALIZACJA LOGISTYCZNA

Efektywna zbiórka odpadów musi uwzględniać możliwie najdalej posuniętą optymalizację transportu oraz logistyki. Odpady drzewne są w dużej mierze mało efektywne transportowo. Aby ograniczyć koszty transportu, wykorzystujemy możliwość wstępnego rozdrobnienia materiału na miejscu jego gromadzenia. Posiadamy rozbudowany park maszynowy, w skład którego wchodzą mobilne rozdrabniacze, recyklery oraz sortowniki. Urządzenia te umożliwiają przygotowanie zgromadzonego materiału do transportu w optymalnej gęstości i kształcie.

ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWE

Zależnie od rodzaju odpadów, ich ilości oraz uwarunkowań logistycznych i serwisu dodatkowego oferta naszego systemu zbiórki może obejmować szereg korzyści, wliczając w to aspekt finansowy. Sposób rozliczeń uzależniony jest w decydującym stopniu od rodzaju odpadów, ich jednorodności, wolumenu oraz koniecznych nakładów logistycznych. W każdym przypadku uzgodnienia finansowe są poprzedzone wizytą naszego menedżera systemu zbiórki oraz wszechstronną analizą kosztów.

STABILNOŚĆ WSPÓŁPRACY

Jesteśmy firmą stabilną, która preferuje stałą kompleksową współpracę w zakresie serwisu odpadowego. Działamy w okresie całego roku, bez względu na okresowe wahania popytu na surowce drzewne.

Ze szczegółami naszej oferty możecie się Państwo zapoznać kontaktując się z infolinią lub menedżerami zbiórki odpadów.