USŁUGI MOBILNEGO ROZDRABNIANIA I KOMPAKTOWANIA ODPADÓW, BIOMASY ORAZ SUROWCÓW DRZEWNYCH

Racjonalna gospodarka odpadowa wymaga rozwiązań technicznych wspomagających optymalizację kosztów oraz ograniczających konieczne zasoby logistyczno-magazynowe.

Nasz serwis mobilny obejmuje usługi rozdrabniania i sortowania odpadów oraz biomasy w miejscu ich powstania (gromadzenia). Pozwala to na redukcję kosztów logistyki i transportu, a szczególne znaczenie ma w lokalizacjach dysponujących ograniczoną przestrzenią magazynową. Usługi realizujemy przy pomocy mobilnych rębaków, recyklerów oraz urządzeń sortujących.

Nasze urządzenia posiadają autonomiczne zasilanie i poza niezbędnym miejscem manewrowym nie wymagają żadnych dodatkowych mediów ani też źródeł zasilania.

Usługi realizujemy odpowiednio do potrzeb klienta, kompleksowo – wraz z transportem bliskim (ładowarki oraz kontenery hakowe) oraz transportem dalekobieżnym (zestawy hakowe lub z naczepą walking floor) lub w formie wynajmu urządzeń rozdrabniających i sortujących.

Dobór urządzeń odbywa się zawsze w konsultacji z klientem oraz odpowiednio do rodzaju materiałów i oczekiwanego efektu rozdrabniania i sortowania.

Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania naszych urządzeń.

Zapytania dotyczące usług serwisu mobilnego prosimy kierować do menedżerów systemu zbiórki odpadów.