Jak optymalnie zbierać odpady drzewne w procesie produkcji.

Postępowanie z odpadami drzewnymi stanowi spore wyzwanie logistyczne. Niektóre odpady drzewne, zwłaszcza te zawierające drewno lite, pozbawione sinizny (np. połamane palety, zużyte szpule kablowe, czy też drewniane skrzynie i pojemniki transportowe), mogą przedstawiać relatywnie sporą wartość handlową. Ich nieregularny kształt oraz kubatura sprawia, że w stanie naturalnym cechują się one nikłą efektywnością w transporcie. Finalnie...Czytaj dalej

Odpady drzewne – jak optymalizować koszty działalności.

Odpady drzewne stanowią bardzo szeroką kategorię materiałów. Zaliczają się do nich zarówno elementy wartościowe technologicznie, jak i składniki wymagające wykorzystania skomplikowanych  technologii przetwarzania oraz materiały, których odzysk jest w obecnym stanie techniki niemożliwy lub nieopłacalny ekonomicznie. Istotnym aspektem wpływającym na ekonomię gospodarki opadowej jest selektywne gromadzenie odpadów już na etapie ich powstania. Warto zwrócić uwagę,...Czytaj dalej

Scroll to top