Odpady drzewne – jak optymalizować koszty działalności.

Odpady drzewne stanowią bardzo szeroką kategorię materiałów. Zaliczają się do nich zarówno elementy wartościowe technologicznie, jak i składniki wymagające wykorzystania skomplikowanych  technologii przetwarzania oraz materiały, których odzysk jest w obecnym stanie techniki niemożliwy lub nieopłacalny ekonomicznie.

Istotnym aspektem wpływającym na ekonomię gospodarki opadowej jest selektywne gromadzenie odpadów już na etapie ich powstania. Warto zwrócić uwagę, iż nawet substancje kwalifikowane do tej samej kategorii odpadów (np. pod kodem 03 01 05) mogą różnić się od siebie na tyle poważnie, iż ich zmieszanie w dalekim stopniu utrudni dalszy proces przetwarzania czyniąc go pozbawionym ekonomicznego sensu. Dodatkowym elementem wymagającym uwzględnienia są koszty logistyki koniecznej do przemieszczenia odpadów do miejsca ich przetworzenia.

Stan dostępnej obecnie techniki umożliwia odseparowanie z odpadów drzewnych metali, substancji nieferromagnetycznych (np. aluminium) tworzyw sztucznych, szkła czy też minerałów. Proces ten jest efektywny jedynie wówczas, gdy wtrącenia te będą mają charakter śladowy. W sytuacji, gdy przetwarzaniu poddany zostanie materiał zawierający większy udział wtrąceń niedrzewnych jego odzyskowi towarzyszyć będzie generowanie poważnej ilości produktów ubocznych (odsortów), których zagospodarowanie (niekiedy wyjątkowo kłopotliwe technologicznie) będzie obciążać koszt przerobu.

Nasze rekomendacje działań optymalizujących gospodarkę odpadową to:

W ramach naszych usług doradzamy w doborze najbardziej optymalnych metod gromadzenia odpadów. Naszych stałych partnerów wspieramy zapewniając odpowiednią infrastrukturę wspomagającą gospodarkę odpadową.

 

Scroll to top