RECYKLING ODPADÓW DRZEWNYCH I OPAKOWANIOWYCH
RECYKLING ODPADÓW DRZEWNYCH I OPAKOWANIOWYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ODPADÓW

Stosowane przez nas wymagania jakościowe związane przedstawione są w poniższych tabelach. Odnoszą się one do całości odbieranego drewna poużytkowego, niezależnie od jego kwalifikacji jako odpadu, produktu ubocznego czy też pozostałych materiałów nienależącego do żadnej z wymienionych grup sortymentowych.

Podstawowe wymogi jakościowe w zakresie składu odbieranych materiałów:

LP RODZAJ PARAMETRU SPECYFIKACJA
1
Zawartość wtrąceń z tworzyw sztucznych
<2% Definiowana wagowo lub objętościowo.
2
Zawartość wtrąceń metalowych
<5% Definiowana wagowo.
3
Zawartość wtrąceń mineralnych
<2% Definiowana wagowo.
4
Wilgotność względna
max. 30%
Definiowana jako ilość wody w próbce (np. 100 g).
Pomiar prowadzony metodą elektryczną lub za
pomocą wagosuszarki.
5
Zawartość wtrąceń płyty włóknistej
(HDF, MDF, pilśnia i podobne)
0%
6
Inne parametry
Do uzgodnienia w trakcie współpracy
odpowiednio do parametrów i specyfiki surowca.

Normy dodatkowe dotyczące właściwości fizykomechanicznych:

LP RODZAJ ODPADU KOD ODPADU OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNYCH
1
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 05
Odpady powinny być jednorodne tzn. w jednej partii odpadów powinna znajdować się jednakowa frakcja.
Dopuszczalne są frakcje:

1.  Gruba (kawałki o wielkości minimalnej powyżej 10cm)
2. Drobna, wśród której wyróżnia się:
    (a) Zrębka (pomiędzy 5-10 cm)
    (b) Wiór (pomiędzy 2-5 cm)
    (c) Trocina (pomiędzy 1-2 cm)

Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji. Niedopuszczalne są wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
2
Opakowania z drewna
15 01 03
W ramach powyższej grupy akceptowane są: palety, złom paletowy w rozdrobnionej postaci (zrębka), skrzynki, przekładki. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, jednakże ich udział musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF).
3
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 06
Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
4
Drewno (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych)
17 02 01
Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
5
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 07
Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
6
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 38
Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)
7
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
Każdorazowo przed uzgodnieniem warunków odbioru wymagane są oględziny materiału. W ramach powyższej grupy akceptowane są: wszelkiego rodzaju drzewny materiał odpadowy i drzewne pozostałości produkcyjne, złom z drzewnego materiału budowlanego, w tym złom surowy i rozdrobniony (zrębka), przekładki, elementy rusztowań. Dopuszczalne są wtrącenia gwoździ, zszywek i nitów metalowych lub aluminiowych, oraz innych metalowych i aluminiowych elementów łącznych, udział tych wtrąceń musi wynikać z charakteru materiału pierwotnego. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mineralne, gruz, piach, tynk, beton, metalowe elementy budowlane, worki, rury i podobne elementy niestanowiące materiału drzewnego. Ponadto nie są akceptowane odpady zawierające tkaniny i gąbkę z mebli tapicerowanych. Odpady takie wymagają uprzedniego odseparowania tkaniny oraz gąbki. Niedopuszczalne są także wtrącenia substancji niebezpiecznych tj. filmy fenolowe. Niedopuszczalna jest płyta włóknista (tj. pilśnia, MDF, HDF)

3Spare Sp. z o.o.
ul. Branickiego 17A/106
15-085 Białystok

3S Logistyka Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok

info@3spare.eu
https://3spare.eu

tel.:  +48 85 874 50 80
fax.: +48 85 874 50 31

Zakład w Szczuczynie
ul. Przemysłowa 9
19-230 Szczuczyn

Przewiń do góry