3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Tabela kodowo-sortymentowa

W trosce o zapewnienie jednolitości stosowanego systemu identyfikacji odpadów począwszy od 1 stycznia 2011 roku wprowadzamy na użytek Dostawców tabelę kodowo-sortymentową. Tabela ta zawiera odniesienia pomocne dostawcom przy obrocie odpadami, a w szczególności w trakcie formułowania ofert, wystawiania faktur, dokumentów KPO oraz listów przewozowych czy też dokumentów WZ.

Tabela przypisuje do każdego kodu odpadu sortyment wraz z krótką charakterystyką pozwalającą każdemu dostawcy samodzielne ustalić, jakiego rodzaju odpad znajduje się w jego posiadaniu.
Na podstawie opisów znajdujących się w tabeli sporządzać będziemy zamówienia. Zamówienia będą bezpośrednio odnosiły się do opisu surowca i jego przyporządkowania do właściwego kodu odpadowego.

W przypadku gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek kłopoty z identyfikacją posiadanego odpadu, do Waszej dyspozycji pozostają nasi doradcy.

Tabela kodowo-sortymentowa
Opis grupyKod odpaduOpis indeksu szczegółowySkład/Rodzaj/Pochodzenie
Odpady opakowania150103Odpady opakowania drewnianePalety, skrzynie, kosze, przekładki  i inne opakowania z drewna litego w postaci naturalnej
150103Odpady opakowania - drewniane rozdrobnionePalety, skrzynie, kosze, przekładki  i inne opakowania z drewna litego w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm
150103Odpady opakowania - zrębkaPalety, skrzynie, kosze, przekładki  i inne opakowania z drewna litego w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm
150103Odpady opakowania -płyta wiórowaPalety, skrzynie, kosze, przekładki i inne opakowania z płyty wiórowej w postaci naturalnej
150103Odpady opakowania -bębny drewnianeBębny kablowe w postaci naturalnej oraz rozmontowanej
Odpady z budownictwa170201Odpady z budownictwaDrewno lite, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa z remontów, rozbiórek i budów w postaci naturalnej
170201Odpady z budownictwa - rozdrobnioneDrewno lite, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa z remontów, rozbiórek i budów w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm
170201Odpady z budownictwa - zrębkiDrewno lite, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa z remontów, rozbiórek i budów w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm
Odpady przetworzone 191207Odpady przetworzone drewnoDrewno lite, sklejka, płyta OSB wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci naturalnej
191207Odpady przetworzone drewno - rozdrobnioneDrewno lite, sklejka, płyta OSB wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm
191207Odpady przetworzone drewno - zrębkiDrewno lite, sklejka, płyta OSB wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci rozdrobnionej pon. 5 cm
191207Odpady przetworzone płyta wiórowaPłyta wiórowa (zużyte meble) wysortowana z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci naturalnej
191207Odpady przetworzone płyta wiórowa - rozdrobnionePłyta wiórowa (zużyte meble) wysortowana z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow.5 cm
191207Odpady przetworzone płyta wiórowa - zrębkiPłyta wiórowa (zużyte meble) wysortowana z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow.5 cm
191207Odpady przetworzone - zmieszaneZmieszane odpady płyty wiórowej oraz drewna litego wysortowane z frakcji zmieszanych w sortowniach i zakładach utylizacji w postaci naturalnej oraz rozdrobnionej
Odpady pochodzenia komunalnego200138Odpady pochodzenia komunalnego zbierane selektywnieDrewno lite oraz płyta meblowa zbierane selektywnie przez osoby fizyczne w postaci naturalnej i rozdrobnionej
200307Odpady pochodzenia komunalnegoDrewno lite oraz płyta meblowa (zużyte meble) zbierane selektywnie przez operatorów komunalnych w postaci naturalnej
200307Odpady pochodzenia komunalnego - rozdrobnioneDrewno lite oraz płyta meblowa (zużyte meble) zbierane selektywnie przez operatorów komunalnych w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm
200307Odpady pochodzenia komunalnego - zrębkiDrewno lite oraz płyta meblowa (zużyte meble) zbierane selektywnie przez operatorów komunalnych w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli030105Odpady drewniane - zrębki, trociny, wióryDrewno lite, sklejka, płyta OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm
030105Odpady drewniane - klocki, ścinkiDrewno lite, sklejka, płyta OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci nieregularnych ścinek
030105Odpady płyta wiórowaPłyta wiórowa z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci nieregularnych ścinek
030105Odpady płyta wiórowa - rozdrobnionaPłyta wiórowa z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji wstępnie rozdrobnionej pow. 5 cm
030105Odpady płyta wiórowa - zrębkaPłyta wiórowa z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej pon. 5 cm
030105Odpady przeznaczenie nieprodukcyjnePyły oraz płyta MDF/HDF z przemysłu drzewnego i meblarskiego

Do pobrania