Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółka 3Spare Sp. z o.o. realizuje aktualnie niżej wymieniony projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt: Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania nr 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy POIR 03.02.01-20-0010/17-00

Cele projektu: Wdrożenie posiadanych wyników prac badawczo rozwojowych i wprowadzenie w oparciu o nie innowacyjnych produktów o charakterze ekologicznym: recyklingowego granulatu WPC, recyklingowej deski tarasowej, recyklingowej deski ogrodzeniowej.

Planowane efekty: utworzenie nowego zakładu produkcyjnego, w tym utworzenie 35 nowych miejsc pracy oraz poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wykorzystanie gospodarcze pyłu recyklingowego ? produktu recyklingu i jego wykorzystanie w kreacji nowych, innowacyjnych produktów.

Wartość projektu: 20 020 144,20 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści cztery złote i dwadzieścia groszy)

Wkład Funduszy Europejskich: 11 318 420,00 zł (jedenaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).