RECYKLING ODPADÓW DRZEWNYCH I OPAKOWANIOWYCH
RECYKLING ODPADÓW DRZEWNYCH I OPAKOWANIOWYCH

USŁUGI MOBILNEGO ROZDRABNIANIA I KOMPAKTOWANIA ODPADÓW, BIOMASY ORAZ SUROWCÓW DRZEWNYCH

Racjonalna gospodarka odpadowa wymaga rozwiązań technicznych wspomagających optymalizację kosztów oraz ograniczających konieczne zasoby logistyczno-magazynowe.

Nasz serwis mobilny obejmuje usługi rozdrabniania i sortowania odpadów oraz biomasy w miejscu ich powstania (gromadzenia). Pozwala to na redukcję kosztów logistyki i transportu, a szczególne znaczenie ma w lokalizacjach dysponujących ograniczoną przestrzenią magazynową. Usługi realizujemy przy pomocy mobilnych rębaków, recyklerów oraz urządzeń sortujących.

Nasze urządzenia posiadają autonomiczne zasilanie i poza niezbędnym miejscem manewrowym nie wymagają żadnych dodatkowych mediów ani też źródeł zasilania.

Usługi realizujemy odpowiednio do potrzeb klienta, kompleksowo – wraz z transportem bliskim (ładowarki oraz kontenery hakowe) oraz transportem dalekobieżnym (zestawy hakowe lub z naczepą walking floor) lub w formie wynajmu urządzeń rozdrabniających i sortujących.

Dobór urządzeń odbywa się zawsze w konsultacji z klientem oraz odpowiednio do rodzaju materiałów i oczekiwanego efektu rozdrabniania i sortowania.

DOPPSTADT
HS-800

Mobilny przesiewacz, dostosowany do współpracy z rozdrabniaczami marki Doppstadt. Wyposażony w pokład gwiazdowy ułatwiający przemieszczanie surowca oraz jego frakcjonowanie.

DOPPSTADT
AK-430

Wysokowydajne recyklery umożliwiające szybkie rozdrobnienie drzewnych materiałów odpadowych, w tym odpadów opakowaniowych

DOPPSTADT
DW-3060

Niezawodne mobilne rozdrabniacze umożliwiające rozdrobnienie większości materiałów odpadowych do oczekiwanej fracji

Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania naszych urządzeń.

ROZDRABNIANIE ZŁOMU PALETOWEGO

Zestaw składający się z rozdrabniacza DW 3060 ustawionego w linii z przesiewaczem gwiazdowym. Frakcja ponadwymiarowa zostaje zawrócona w celu domielenia.

ZAŁADUNEK ZESTAWU KONTENEROWEGO

Załadunek rozdrobnionego materiału na zestaw kontenerowy za pomocą ładowarki z łyżką wysokiego wysypu nie wymaga zdjęcia kontenera z pojazdu.

ROZDRABNIANIE ORAZ SORTOWANIE BIOMASY

Rozdrabnianie i sortowanie biomasy za pomocą rębaka DW 3060 oraz przesiewacza z pokładem gwiazdowym. Podawanie surowca zapewnia żuraw na samochodzie ciężarowym.

Zapytania dotyczące usług serwisu mobilnego prosimy kierować do menedżerów systemu zbiórki odpadów.

3S Logistyka Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok

info@3spare.eu
https://3spare.eu

tel.:  +48 85 874 50 80
fax.: +48 85 874 50 31

Zakład w Szczuczynie
ul. Przemysłowa 11
19-230 Szczuczyn

Przewiń do góry