3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Przewodnik odpadowy dla dostawców

W naszych relacjach z dostawcami staramy się w możliwie najdokładniejszym stopniu ustalić parametry oferowanych nam materiałów. Jest rzeczą zrozumiałą, iż nie każdy surowiec odpadowy zawierający drewno, nawet po poddaniu go skomplikowanej procedurze przerobu, nadaje się do powtórnego wykorzystania technologicznego.

Dobrym przykładem odpadów drzewnych o bardzo niekorzystnych parametrach fizykochemicznych jest zużyta stolarka okienna. Do jej wytwarzania jeszcze całkiem niedawno wykorzystywano lakiery i farby zawierające związki i substancje niebezpieczne. W praktyce uniemożliwia to ponowne technologiczne wykorzystanie surowca drzewnego pozyskanego z tej grupy odpadów, albowiem nie jest technicznie możliwe oddzielenie zawartych w powyższym materiale niepożądanych związków.

W celu ułatwienia identyfikacji posiadanych odpadów publikujemy folder informujący w sposób ideograficzny o rodzajach surowców odpadowych, które nadają się do odzysku materiałowego. Zawarte tam zdjęcia oraz informacje mają charakter poglądowy, pozwalają one zakreślić ogólny profil odpadów objętych naszym zainteresowaniem. Podkreślamy jednocześnie, iż każdorazowa wiążąca ocena parametrów odpadów dokonywana jest przez naszych menedżerów rynku.

        

Przewodnik w formacie PDF jest dostępny do pobrania pod poniższym odnośnikiem.