3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Postępowania ofertowe

Poniżej znajdą Państwo wykaz postępowań ofertowych prowadzonych obecnie przez spółki grupy 3Spare.

Informujemy, iż po upływie dwóch miesięcy od zakończenia postępowania ofertowego, informacje o nim zostają przeniesione do archiwum, dostępnego pod tym odnośnikiem.

Zapytanie ofertowe nr 29/02/2019

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę modułu nadruku przemysłowego na profile WPC w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 29/02/2019. Treść zapytania ofertowego nr 29/02/2019 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 07.02.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 29/02/2019

data publikacji 17.02.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 28/02/2019

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na usługi doradcze polegające na opracowaniu technologii procesu produkcyjnego profili deski ogrodzeniowej pod nazwą: „Optymalizacja technologii Standard” w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2019 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 28/02/2019. Treść zapytania ofertowego nr 28/02/2019 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 01.02.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 28/02/2019

data publikacji 17.02.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 27/02/2019

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na usługi doradcze polegające na opracowaniu technologii procesu produkcyjnego profili deski tarasowej pod nazwą: „Optymalizacja technologii Premium” w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2019 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 27/02/2019. Treść zapytania ofertowego nr 27/02/2019 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 01.02.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 27/02/2019

data publikacji 17.02.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 26/12/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę modułu nadruku przemysłowego na profile w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 26/12/2018. Treść zapytania ofertowego nr 26/12/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 21.12.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 25/12/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę głowic i kalibratorów do profili WPC w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 25/12/2018. Treść zapytania ofertowego nr 25/12/2018 w wersji polskiej oraz angielskiej wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 18.12.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 25/12/2018

data publikacji 28.01.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 24/11/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na usługi doradcze opracowania technicznej dokumentacji poinstalacyjnej poszczególnych urządzeń / ciągów / linii technologicznych w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 24/11/2018. Treść zapytania ofertowego nr 24/11/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 29.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 24/11/2018

data publikacji 18.12.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 23/11/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na usługi doradcze polegające na opracowaniu technologii procesu produkcyjnego profili deski ogrodzeniowej pod nazwą: „Optymalizacja technologii Standard” w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 23/11/2018. Treść zapytania ofertowego nr 23/11/2018 w wersji polskiej oraz angielskiej wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 22.11.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 22/11/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na usługi doradcze polegające na opracowaniu technologii procesu produkcyjnego profili deski tarasowej pod nazwą: „Optymalizacja technologii Premium” w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 22/11/2018. Treść zapytania ofertowego nr 22/11/2018 w wersji polskiej oraz angielskiej wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 22.11.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 21/11/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę laboratoryjnej linii ekstruzji w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 21/11/2018. Treść zapytania ofertowego nr 21/11/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 09.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 21/11/2018

data publikacji 26.11.2018 r.