3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Oferta

3Spare prowadzi zbiórkę, skup i zagospodarowanie odpadów drzewnych, drewna poużytkowego oraz drzewnych odpadów opakowaniowych.

Posiadamy nowoczesne urządzenia technologiczne pozwalające na poddanie odpadów drzewnych efektywnemu procesowi odzysku materiałowego, którego celem jest umożliwienie ponownego wykorzystania drewna pozyskanego z odpadów w przemysłowych procesach technologicznych jak np. produkcja płyt drewnopochodnych.

Nowoczesna baza technologiczna oraz szerokie zaplecze logistyczne dają nam możliwość zaoferowania wszystkim podmiotom zainteresowanym zbyciem odpadów drzewnych długotrwałej i stabilnej współpracy, w ramach której oferujemy kompleksową obsługę odbioru odpadów oraz korzystne warunki organizacyjne i finansowe, uzależnione od rodzaju odbieranych odpadów, lokalizacji oraz częstotliwości odbiorów.

Współpraca z 3Spare może przebiegać na podstawie długoterminowej umowy obejmującej stały serwis odpadowy lub transakcji jednostkowych, odpowiednio do uwarunkowań związanych z ilością dostępnych odpadów oraz ich rodzajem.

W ramach oferty zapewniamy naszym partnerom odpowiednie narzędzia ułatwiające zbiórkę odpadów (kontenery do gromadzenia odpadów w zakładach przemysłowych), prowadzimy także wstępne rozdrabnianie na potrzeby transportu bezpośrednio w miejscu powstania odpadów (za pomocą rębaków mobilnych) oraz obsługę organizacyjną związaną z dokumentowaniem obrotu odpadami (dokumenty KPO, a w przypadku odpadów opakowaniowych także DPO i DPR).

       
Nasza oferta skierowana jest w szczególności do przedsiębiorstw prowadzących działalność w następujących branżach:
• branża meblarskaOdbieramy odpady drzewne z produkcji mebli tj. ścinki płyt, wióry itp.
• branża budowlana Odbieramy drzewne odpady budowlane i rozbiórkowe.
• hipermarkety i sklepy wielkopowierzchnioweOdbieramy drzewne odpady opakowaniowe.
• branża paletowaOdbieramy odpady z produkcji i naprawy palet, skrzynek, przekładek oraz wszelkiego rodzaju drewno opakowaniowe.
• centra logistyczne Odbieramy drzewne odpady opakowaniowe, skrzynki, zużyte palety.
• gminy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymiOdbieramy drzewne odpady gabarytowe, tj. meble i opakowania
• składowiska odpadów komunalnych Odbieramy drzewne odpady gabarytowe

Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą z 3Spare otrzymują pełne wsparcie zespołu naszych doświadczonych menedżerów rynku, którzy bazując na bezpośrednich kontaktach z dostawcami pomagają dobrać właściwe metody zbiórki, magazynowania i transportu odpadów.

Naszym dostawcom oferujemy nadto pełną obsługę w zakresie pomiaru dostarczonych odpadów (raporty dostaw zawierające ilość przekazanych odpadów) oraz obsługi logistycznej i administracyjnej związane z wypełnieniem obowiązków dokumentowania obrotu odpadami.

Główne zalety stałej współpracy handlowej z nami to:

• gwarancja stabilnych i przejrzystych warunków finansowych uzależnionych wyłącznie od rodzaju oraz ilości przekazywanych odpadów.

W przeciwieństwie do branży energetycznej nie uzależniamy oferowanej przez nas ceny od wartości opałowej materiałów odpadowych, podstawowym kryterium kształtującym cenę jest rodzaj oraz ilość odpadów, a także ich jednorodność.

• gwarancja stabilnych odbiorów niezależnie od pory roku

Nie kierujemy naszych produktów do branży energetycznej znajdując dla nich zastosowanie produkcyjne, pozwala to na wyeliminowanie zjawiska sezonowości popytu na odpady

• wsparcie logistyczne zbiórki odpadów

Zapewniamy kontenery ułatwiające zbiórkę odpadów, w razie braku możliwości zorganizowania zbiórki w kontenerach zapewniamy odbiór środkami transportowymi wyposażonymi w urządzenia załadowcze, realizujemy także wstępne rozdrabnianie bezpośrednio w miejscu powstawania odpadów.

• przejrzyste i zgodne z prawem dokumentowanie odbioru odpadów (dokumenty KPO, DPO i DPR)

Każdorazowe przyjęcie odpadów potwierdzamy odpowiednią kartą przekazania odpadów, w przypadku odpadów opakowaniowych zapewniamy nadto możliwość uzyskania dokumentów DPO i DPR

gwarancja, iż odbierane odpady przeznaczone są do odzysku materiałowego z wyłączeniem spalania

Celem naszej działalności jest odzysk materiałowy oraz umożliwienie powtórnego wykorzystania surowca zawartego w odpadach, nie zaś ich spalanie

Szczegółowe informacje dotyczące szczegółów naszej oferty uzyskacie Państwo u naszych menedżerów rynku lub kontaktując się z infolinią.