3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Logistyka

Obrót drewnem odpadowym stanowi poważne wyzwanie logistyczne. Wynika to ze specyfiki odpadów drzewnych, które ze względu na różnorodność kształtu i rozmiaru (od najmniejszych elementów jak np. ścinki płyt drewnopochodnych, klocki, pozostałości po remoncie palet i opakowań drewnianych po duże elementy gabarytowe np. bębny kablowe) oraz masy, wymagają bardzo elastycznego i efektywnego kosztowo rozwiązania w zakresie zbiórki oraz transportu.

Rozwiązanie takie musi być dostosowane do warunków zbiórki obowiązujących w miejscu powstawania odpadów. Powinno ono ponadto zabezpieczać zebrane odpady przed nadmierną utratą właściwości (np. ekspozycją na wilgoć, kontakt z zanieczyszczeniami mineralnymi) musi ono także uwzględniać konieczność minimalizacji kosztów transportu i przerobu odpadów. Dodatkowym elementem uwzględnianym przy projektowaniu rozwiązań logistycznych jest dokonanie prawidłowego pomiaru ilości odbieranych odpadów. Pomiar taki jest konieczny ze względu na wymóg dokumentowania obrotu odpadami wynikający z powszechnie wiążących przepisów prawa.

3Spare w ramach oferty skierowanej do dostawców drewna odpadowego zapewnia różnorodne formy organizacji logistycznej.

Najczęściej stosowanym przez nas rozwiązaniem jest wykorzystanie kontenerów dedykowanych do zbiórki odpadów (dotyczy to zwłaszcza odpadów gromadzonych cyklicznie w sklepach wielkopowierzchniowych, centrach logistycznych i podobnych placówkach). Rozwiązanie takie eliminuje problem załadunku oraz gromadzenia odpadów w miejscu ich powstawania. Załadunek prowadzony jest samodzielnie przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w miejscu powstawania odpadów. Rolą dostawcy jest wyłącznie poinformowanie o zapełnieniu dostarczonego pojemnika oraz umożliwienie jego załadunku i wywozu. Współpracę z dostawcami wspomaga wdrożony przez nas system awizacji gotowości do odbioru odpadów.

W zakresie odpadów o większych rozmiarach a także odpadów, które nie wymagają (bądź nie nadają się) gromadzenia w kontenerach (np. odpady gabarytowe pozyskiwane od przedsiębiorstw gospodarujących odpadami komunalnymi oraz operatorów składowisk odpadów) oferujemy możliwość odbioru odpadów transportem specjalistycznym np. zestawem samochodowym z naczepą wyposażoną w ruchomą podłogę tzw. ?walking floor?, naczepą wyposażoną w usztywnione ściany bądź naczepą o konstrukcji stalowej lub aluminiowej. Dysponujemy nadto zestawami samochodowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające samodzielny załadunek. Możliwość taka jest szczególnie wygodna w miejscach o utrudnionej dostępności urządzeń załadowczych, bądź takich gdzie niewielka dostępność miejsca utrudnia bezpieczne operowanie urządzeniami załadunkowymi typu wózek widłowy lub ładowarka czołowa. Zapewniamy nadto możliwość wstępnego rozdrobnienia odpadów w miejscu ich powstania za pomocą mobilnych urządzeń rozdrabniających.

Warto podkreślić, iż odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z odpadami przechodzi na 3Spare od momentu ich załadunku.

W trakcie przyjęcia odpadów na terenie naszego zakładu są one mierzone (ustalana jest ich masa oraz objętość) oraz oceniane pod kątem minimalnych wymogów jakościowych (np. w celu stwierdzenia czy w dostarczonej masie nie znajdują się wtrącenia substancji niebezpiecznych). Wyniki pomiarów dostawca otrzymuje niezwłocznie, co umożliwia mu terminowe wykonanie obowiązków związanych ewidencją obrotu odpadami. Na życzenie każdego dostawcy przygotujemy dowolnie skonfigurowane raporty dostaw pozwalające na pełny kontroling ilościowy i ekonomiczny obrotu odpadami drzewnymi.

Ze względu na zróżnicowanie warunkówm w jakich działają nasi dostawcy, oraz związane z tym odmienne oczekiwania dotyczące logistycznych aspektów współpracy, rozwiązania logistyczne dobierane są każdorazowo indywidualnie w porozumieniu z klientem przez naszych menedżerów rynku. Dostawcom dysponującym własnymi możliwościami zbiórki lub transportu zapewniamy możliwość odbioru w zakładzie 3Spare oferując odpowiednio zachęcające warunki wynagradzania za transport.

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące możliwości technicznych i organizacyjnych związanych z logistyką i zbiórką odpadów są dostępne za pośrednictwem infolinii w dziale kontakt lub bezpośrednio u naszych menedżerów rynku.