Kontakty

Kontakty

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub informacjami na temat naszej oferty serdecznie zachęcamy do kontaktu z infolinią (dostępna w godzinach 8.00-15.00).

Infolinia: +48 62 7833260
e-mail: info@3spare.eu

Zazwyczaj uzgodnienie warunków współpracy w zakresie odbioru odpadów drzewnych wymaga zdefiniowania rodzaju i jakości oferowanego materiału, a nadto dopasowania rozwiązań logistycznych. Ocena taka dokonywana jest przez naszych doradców, zazwyczaj w miejscu powstawania odpadów (względnie ich składowania). Z powyższego powodu każdorazowo rekomendujemy organizację spotkania, które z jednej strony ma umożliwić bezpośrednie uzgodnienie warunków handlowych i logistycznych współpracy, jest ono nadto dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wskazówek co do sposobu postępowania z odpadami.

Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji pod niżej wskazanymi danymi adresowymi, obszar ich właściwości definiuje załączona mapa:

Wojciech Joachimiak
tel: +48 600209187
e-mail: wjoachimiak@3spare.eu
Tomasz Gajownik
tel: +48 508876813
e-mail: tgajownik@3spare.eu
Ireneusz Dębiec
tel: +48 519508951
e-mail: idebiec@3spare.eu
Leszek Paliga
tel: +48 519508950
e-mail: lpaliga@3spare.eu
Robert Rak
tel: +48 519508659
e-mail: rrak@3spare.eu

[freehtml5map id="1"]