3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych
3Spare - System zbiorki odpadow drzewnych

Archiwum postępowań ofertowych

Poniżej znajdą Państwo wykaz postępowań ofertowych przeprowadzonych przez spółki grupy 3Spare. Postępowania powyższe zostały zakończone, a ich wyniki opublikowane uprzednio na stronie zawierającej wykaz aktualnych postępowań ofertowych.

Zapytanie ofertowe nr 20/08/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę modułu nadruku przemysłowego na profile w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 20/08/2018. Treść zapytania ofertowego nr 20/08/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 31.08.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 20/08/2018

data publikacji 20.09.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 19/06/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę serwerowni i komputerów stacjonarnych w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 19/06/2018. Treść zapytania ofertowego nr 19/06/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 28.06.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 19/06/2018

data publikacji 10.07.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 18/05/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę wyposażenia BHP i p.poż. w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 18/05/2018. Treść zapytania ofertowego nr 18/05/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 30.05.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 18/05/2018

data publikacji 15.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 17/05/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę wyposażenia BHP i p.poż. w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 17/05/2018. Treść zapytania ofertowego nr 17/05/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 21.05.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania
ofertowego nr 17/05/2018

data publikacji 28.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 16/05/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratorium surowców i wyrobów gotowych w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 16/05/2018. Treść zapytania ofertowego nr 16/05/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 21.05.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 16/05/2018

data publikacji 15.06.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 15/04/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę wyposażenia warsztatu naprawczego w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 15/04/2018. Treść zapytania ofertowego nr 15/04/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 11.04.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 15/04/2018

data publikacji 26.04.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 14/03/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę trzech wózków widłowych, w tym: wózka widłowego wysokiego podnoszenia z napędem elektrycznym, wózka podnośnikowego do obsługi pieszej z napędem elektrycznym oraz jednego wózka podnośnikowego wysokiego podnoszenia, czterokołowego o napędzie LPG,  w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 14/03/2018. Treść zapytania ofertowego nr 14/03/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 22.03.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 14/03/2018

data publikacji 12.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/03/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę młyna do kruszenia desek i innych materiałów WPC (Wood Plastic Composite, PCV), w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 13/03/2018. Treść zapytania ofertowego nr 13/03/2018 wraz ze wszystkimi załącznikamiznajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 16.03.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13/03/2018

data publikacji 05.04.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 12/02/2018

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę trzech wózków widłowych w tym: dwóch wózków widłowych czterokołowych wysokiego podnoszenia, z napędem elektrycznym oraz jednego wózka widłowego czterokołowego o napędzie LPG, w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2018 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 12/02/2018. Treść zapytania ofertowego nr 12/02/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 22.02.2018 r.

Protokół z decyzją o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania nr 12/02/2018

data publikacji 16.03.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 11/12/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę i montaż kompletnego układu chłodzącego przeznaczonego do chłodzenia linii technologicznych ekstruzji i urządzenia miksującego (chillery) w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 11/12/2017. Treść zapytania ofertowego nr 11/12/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 05.12.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 11/12/2017

data publikacji 12.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 10/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę i montaż kompletnego układu sprężonego powietrza (sprężarkownia) przeznaczonego do linii technologicznych ekstruzji w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 10/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 10/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 28.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 10/11/2017

data publikacji 21.12.2017r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę i montaż kompletnej linii do produkcji (ekstruzji) deski ogrodzeniowej na bazie granulatu WPC w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 9/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 9/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 24.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/11/2017

data publikacji 05.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 8/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę i montaż kompletnej linii do produkcji (ekstruzji) deski tarasowej na bazie granulatu WPC w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 8/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 8/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 24.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/11/2017

data publikacji 05.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 7/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę i montaż kompletnej linii do produkcji ( ekstruzji ) granulatu WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego/uszlachetnionego pyłu recyklingowego i dodatków, z systemem podawania i pakowania w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 7/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 7/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 22.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/11/2017

data publikacji 04.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę i montaż kompletnego układu zespołu podawania i miksera do dryblendu, kompletnej linii technologicznej do produkcji mieszanki WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego/uszlachetnionego pyłu recyklingowego i dodatków w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 6/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 6/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz angielskim znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 21.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/11/2017

data publikacji 03.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie linii do uszlachetniania pyłu recyklingowego w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 5/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 5/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 10.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/11/2017

data publikacji 27.12.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę montaż kompletnego układu grzewczego: zespołu kotła grzewczego biomasowego wraz z zasobnikiem kontenerowym oraz towarzyszącymi urządzeniami sterującymi i podającymi w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 4/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 4/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 10.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/11/2017

data publikacji 15.12.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji elektrycznych w hali produkcyjnej w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 3/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 3/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 06.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/11/2017

data publikacji 30.11.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę systemu nadzoru (instalacja CCTV i instalacja dostępowa) w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn woj. podlaskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 2/11/2017. Treść zapytania ofertowego nr 2/11/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 06.11.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/11/2017

data publikacji 29.11.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017

3Spare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie prac polegających na budowie zakładu do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych wraz z niezbędną infrastrukturą: doziemną instalacją wodociągową wraz z przyłączem, doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz przyłączem, doziemną instalacją kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem na działce 1584/5 w m. Szczuczyn.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2017 roku o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru wykonawców oraz warunków złożenia oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym nr 1/07/2017. Treść zapytania ofertowego nr 1/07/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się do pobrania w poniższym odnośniku.

data publikacji 04.07.2017r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/07/2017

data publikacji 01.08.2017r.